Stavební úpravy

S plánováním kuchyně souvisí pečlivé naplánování rozvodů a vývodů vody, odpadů, elektroinstalace a plynu. K úpravám těchto rozvodů dochází ve většině případů, protože vždy je lépe přizpůsobit přípojné body kuchyni než naopak. Pro naši firmu je samozřejmostí nabídnout zajištění těchto úprav a to včetně dalších řemeslných prací jako jsou sádrokartony, potrubí pro odsávání, pokládka podlahy nebo obklad stěny. Naši řemeslníci dostávají výkres rozvodů a vývodů vody, alektroinstalace a plynu a po společné konzultaci provedou úpravy přesně podle zadání.

Realizovat úpravy z vlastních sil nedoporučujeme, ze zkušeností si řemeslníci často upravují a zjednodušují nové instalace tak jak se jim to hodí a neberou naši výkresovou dokumentaci jako stěžejní. Při kontrole přípojných bodů před montáží dochází z 80% k nesrovnalostem, které se po té musí dodatečně řešit a zbytečně komplikují a prodražují celou realizaci.